Journals

  • Digital Business Review

    Journal accepts multidisciplinary papers that substantially extend our understanding of human and post-human organizations facing: technological changes, structural changes, suprateritoriality, share and ghost economy, open source society, VUCA, new business models, virtual environment.

  • Ścieżki zarządzania

    Czasopismo adresowane jest do młodych naukowców, głównie studentów i doktorantów. Jego celem jest publikowanie prac naukowych początkujących badaczy oraz rozwijanie umiejętności pisania artykułów naukowych i prezentowania wyników badań w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości.